Zapraszamy do udziału w corocznej kweście na odnowę zabytkowych nagrobków

Print Friendly, PDF & Email

Szanowni Państwo,

w dniu 1  listopada 2016 roku w godz. 8 – 16

na Cmentarzu Parafialnym w Nałęczowie będzie prowadzona kwesta na odnowę zabytkowych nagrobków.

Organizatorami kwesty są: Parafia pw. Jana Chrzciciela w Nałęczowie, Towarzystwo Przyjaciół Nałęczowa, Samorząd Nałęczowa

Harmonogram :

sc36016102708101

 • Kwesta prowadzona jest do oznakowanych i ponumerowanych puszek.
 • Osoby kwestujące posiadają identyfikatory, w które zostaną zaopatrzenie przed dniem kwesty. Osoby, które nie otrzymały identyfikatorów wcześniej mogą je odebrać w dniu kwesty w zakrystii parafialnej.
 • Pierwsza zmiana kwestujących pobiera puszki kwestorskie, oznaczone pieczątką Parafii
  i numerem puszki, z zakrystii Pobrane puszki są  przekazywane kolejnym zmianom wg harmonogramu kwestowania. Na każde miejsce kwestowania pobierane
  są 2 puszki.
 • W przypadku zapełnienia puszki kwestujący odnosi ją do przechowania do zakrystii parafialnej i pobiera nową – pustą puszkę oznaczoną kolejnym wolnym numerem.
 • Ostatnia zmiana, po zakończeniu kwesty o godz. 16 zdaje puszki do zakrystii
  do przechowania i zabezpieczenia. W terminie uzgodnionym z Proboszczem Parafii puszki zostaną komisyjnie otwarte. Komisja dokona przeliczenia zebranych pieniędzy
  oraz sporządzi stosowny protokół.
 • Informacja o wysokości zebranej kwoty zostanie podana do publicznej wiadomości.