Zachęcamy mieszkańców Gminy Nałęczów do udziału w konsultacjach Strategii Rozwoju Ponadlokalnego

Zachęcamy mieszkańców Gminy Nałęczów do udziału w konsultacjach Strategii Rozwoju Ponadlokalnego
Print Friendly, PDF & Email
 
✔️Od 1 kwietnia do 5 maja potrwają konsultacje społeczne, dotyczące wizji współpracy w ramach Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Lubelskiego.
Obszaru Metropolitalnego.
✔️ Konsultacje mają na celu zebranie pomysłów i opinii w zakresie współpracy jednostek samorządu terytorialnego (22 gmin, w tym Gminy Nałęczów, oraz 5 powiatów) dotyczących realizacji działań we wskazanych obszarach tematycznych. Uzyskane informacje będą podstawą do tworzenia Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego.
✔️ Udział w konsultacjach można wziąć poprzez wypełnienie ankiety online, zamieszczonej na stronie lublin.eu. Dodatkowo istnieje możliwość pobrania dokumentu w formie pdf., wydrukowania i wypełnienia, a następnie przesłania jego skanu na adres zit@lublin.eu.
✔️W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w konsultacjach za pośrednictwem internetu, na pytania mogą państwo odpowiedzieć telefonicznie. W tym celu prosimy o kontakt z Biurem Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, pod nr: 81 466 16 20. Dyżury konsultacyjne w formie telefonicznej prowadzone będą od 12 kwietnia do 5 maja, w każdy poniedziałek i wtorek, w godzinach 8.30-14.00.

Projekt dokumentu wraz z niezbędnymi formularzami dostępny jest na stronie: