Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach nad projektem zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nałęczów

Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach nad projektem zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nałęczów
Print Friendly, PDF & Email

W związku z trwającymi pracami nad projektem zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nałęczów na podstawie Uchwały Nr XLIII/347/18 z dnia 4 Października 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nałęczów Burmistrz Nałęczowa zaprasza Państwa do uczestnictwa w pracach projektowych nad tworzonym dokumentem.

W celu przygotowania materiałów na potrzeby procedury planistycznej zachęcamy do udziału w badaniu ankietowym. Odpowiedzi na udzielone pytania pozwolą na zebranie Państwa potrzeb w zakresie kierunków rozwoju funkcjonalno – przestrzennego Gminy Nałęczów, co pozwoli projektantom studium na przygotowanie optymalnych propozycji rozwiązań.

Przygotowana ankieta dostępna jest:

Uzupełnioną ankietę należy przesłać w wersji elektronicznej na adres e-mail:  um@naleczow.pl lub złożyć w wersji papierowej w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Nałęczowie przy ul.  Lipowej 3, 24-150 Nałęczów pokój nr 13.

Ankieta ma charakter anonimowy. Termin składania ankiet mija 31 lipca 2021 r.

UWAGA !!!

Wypełnienie przez Państwa ANKIETY jest działaniem dodatkowym, ma charakter konsultacji społecznych  i nie obiera uprawnień przysługujących Państwu na mocy Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

 

    Justyna Kuzioła

Zastępca Burmistrza Nałęczowa