WYBORY ŁAWNIKÓW

WYBORY ŁAWNIKÓW
Print Friendly, PDF & Email

Burmistrz Nałęczowa informuje o trwającej procedurze wyboru ławników na kadencję 2020 – 2024.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia  27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych  (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 52 ze zm.) uprawnione podmioty mogą zgłaszać radom gmin kandydatów na ławników w terminie do 30 czerwca 2019 r.

Wybory ławników odbywają się najpóźniej w październiku 2019 r.

Szczegółowych informacji w sprawie wyboru ławników udziela oraz zgłoszenia przyjmuje:

Biuro Rady Miejskiej
ul. Lipowa 3
24-150 Nałęczów
pokój nr 15
tel: 81 50 – 14 – 500 wew. 26

t.k. 607 – 308 – 601