WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ

WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ
Print Friendly, PDF & Email

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Puławach prowadzi rekrutację ochotników do Wojsk Obrony Terytorialnej.

 Wojska Obrony Terytorialnej są odrębnym rodzajem Sił Zbrojnych RP i w znaczący sposób zwiększają krajowy potencjał obronny. Są one lokalnym filarem systemu bezpieczeństwa Polski. Ich misją będzie obrona oraz wspieranie lokalnych społeczności w czasie konfliktu zbrojnego oraz podczas klęsk żywiołowych lub katastrof.

Żołnierz pełniący terytorialną służbę wojskową otrzymuje gratyfikację finansową za każdy dzień ćwiczeń oraz „dodatek za gotowość” – razem ponad 500 zł miesięcznie.

Nie trzeba mieć przeszkolenia wojskowego – można je odbyć w 16 dni.

Podstawowe wymagania:

  • obywatelstwo polskie,
  • ukończone 18 lat
  • wykształcenie minimum gimnazjalne
  • niekaralność za przestępstwo umyślne.

 

Najbliższe terminy szkoleń:

Szkolenie wyrównawcze dla osób po przeszkoleniu wojskowym – żołnierzy rezerwy:

  • – 02-03.09.2017r.
  • – 07-08.10.2017r.

16-to dniowe ćwiczenia przygotowawcze dla osób bez przeszkolenia wojskowego:

  • – 09-24.09.2017r.
  • – 14-29.10.2017r.