Warsztaty- dobrostan zwierząt

Warsztaty- dobrostan zwierząt
Print Friendly, PDF & Email

Fundacja Wspomagania Wsi, zaprasza do udziału w warsztatach skierowanych do osób, które prowadzą lub zamierzają prowadzić interwencje w sprawach dotyczących dobrostanu zwierząt na wsi. Celem warsztatu jest podniesienie ich wiedzy i umiejętności, potrzebnych do skutecznego działania na rzecz zwierząt, z poszanowaniem praw i interesów wszystkich stron. Warsztaty odbędą się
w Łowiczu w dniach 26-29 marca 2020 roku.
Prowadzone będą przez prawniczkę specjalizującą się w prawie dotyczącym dobrostanu zwierząt oraz trenerki posiadające wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu interwencji w miejscach, w których krzywdzone były zwierzęta.

Warsztaty skierowane są do osób z organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i indywidualnych osób działających we wsiach
i miasteczkach liczących do 6 000 mieszkańców.

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy, który po wypełnieniu należy przesłać na adres kmalecka@fww.pl można znaleźć tu:

http://fundacjawspomaganiawsi.pl/jak-dzialac-na-rzecz-poprawy-dobrostanu-zwierzat-domowych-i-gospodarskich-nabor-na-warsztat-fww/

Nabór uczestników zostanie zakończony 31 stycznia 2020 roku. Wynik naboru zostanie ogłoszony do 7 lutego.