Uzdrowisko Nałęczów bezpłatnie zbada dzieci pod kątem wykrywania wad postawy

Uzdrowisko Nałęczów bezpłatnie zbada dzieci pod kątem wykrywania wad postawy
Print Friendly, PDF & Email

Nałęczów, październik 2018 roku

Złe nawyki, takie jak nieprawidłowe siadanie czy leżenie, a także noszenie zbyt ciężkiego plecaka, mogą przyczyniać się do powstawania wad postawy u dzieci. Problem ten dotyczy coraz większej liczby uczniów szkół podstawowych. Myślą o ich zdrowiu kieruje się Uzdrowisko Nałęczów, które w październiku br. uruchomiło program profilaktyczny „Rośnij Zdrowo”. Bezpłatne badania w kierunku wykrywania wad postawy, wykonywane będą w Centrum Diagnostyki i Fizjoterapii „Werandki”. Pierwsza grupa dzieci, które zostały objęte programem, to uczniowie Szkoły Podstawowej w Nałęczowie z roczników 2004-2009.

 

Wady postawy to coraz częściej spotykany problem u dzieci w wieku szkolnym. Niestety, wykryty zbyt późno prowadzi do wielu komplikacji w starszym wieku. Dotyczą one nie tylko kwestii wizualnych. Bowiem, pojawiają się również kłopoty z chodzeniem oraz oddychaniem.

 

– Prawidłowa postawa kręgosłupa dziecka kształtuje się około 5-6. roku życia. Już wtedy powinniśmy zwrócić uwagę na to, w  jaki sposób nasza pociecha się porusza, jak siada, czy układa się do snu. To pewne nawyki, które w latach późniejszych są przez dziecko utrwalane. Jeśli więc nie będziemy kontrolowali jego poprawnej postawy, możemy być pewni, że w starszym wieku wady się pojawią – wyjaśnia Marcin Trębowicz, kierownik  Działu Fizjoterapii i Centrum Diagnostyki i Fizjoterapii „Werandki” w Uzdrowisku Nałęczów. – Bo pamiętajmy o tym, że dziecko cały czas rośnie. Chodzi do szkoły, gdzie spędza kilka godzin w szkolnej ławce, dźwiga ciężki tornister, a po powrocie do domu najczęściej znowu siada do biurka, by odrobić lekcje. Wiele dzieci ma dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, które również wymuszają pewnego rodzaju wysiłek fizyczny.

 

Do tych wszystkich czynności codziennych, dochodzi szybki rozwój m.in. kośćca, a nie do końca wykształcone mięśnie, często nie dają rady podtrzymać prawidłowej postawy.  

– Dlatego tak istotne są badania, które oferujemy, a także specjalnie przygotowany program ćwiczeń, wykonywany pod okiem wykwalifikowanych specjalistów w naszym Centrum Diagnostyki i Fizjoterapii „Werandki” – dodaje Marcin Trębowicz. – Dbałość o zdrowie najmłodszych to nasz obowiązek. Dlatego niezmiernie się cieszę, że Uzdrowisko Nałęczów podjęło wyzwanie, jakim jest pomoc dzieciom. W naszym przedsięwzięciu wspiera nas wybitny specjalista, dr n. med. Piotr Kwiatkowski.

 

Koordynującym badania, diagnostykę i postepowanie fizjoterapeutyczne jest dr n. med. Piotr Kwiatkowski, specjalista fizjoterapii, który od 26 lat zajmuje się  dziećmi ze skoliozą i chorobą Scheuermanna. Obecnie pracuje na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie na Wydziale Nauk o Zdrowiu. Jest autorem i współautorem publikacji na temat schorzeń i wad postaw u dzieci oraz założycielem i prezesem Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii. W latach 2007-2012 był Konsultantem Wojewódzkim w dziedzinie Fizjoterapii.

 

Celem wprowadzenia programu „Rośnij Zdrowo” jest nie tylko wczesne wykrywanie wad postawy u dzieci, ale przede wszystkim wzrost świadomości rodziców na temat samego problemu oraz profilaktyki występowania wad postawy wśród dzieci. Program składa się z trzech etapów:

Etap I – badanie wszystkich dzieci z roczników 2004-2009

Etap II – indywidualne badanie dziecka z ekspertem dr. n. med. Piotrem Kwiatkowskim, specjalistą fizjoterapii

Etap III – indywidualna korekcja wad postawy

 

– Najlepszą metodą oceny wygięcia kręgosłupa jest zdjęcie RTG, ale wiąże się to ze skomplikowanym procesem i naświetleniem pacjenta. Dlatego nasza aparatura jest bardziej bezpieczna, i co ważne, nieinwazyjna, a także niezwykle dokładna. Badanie trwa bardzo krótko – bowiem trzydziestoosobową klasę można przebadać przez zaledwie 1,5 godziny. Odpada więc problem z logistyką, zarówno umówienia RTG, jak i późniejszych konsultacji –  tłumaczy dr n. med. Piotr Kwiatkowski. – Szybko możemy zatem wdrożyć trzy etapy: diagnostykę na platformach, badanie specjalistyczne przez fizjoterapeutę i po diagnostyce, w trzecim etapie, odpowiednie ćwiczenia.

 

Po każdym z etapów rodzice będą informowani o wynikach badań, a w  razie potrzeby, także zostanie ustalony indywidualny program korekcyjny występującej wady postawy. To, co ważne – pierwsze dwa etapy są bezpłatne dla uczestników programu i w całości sfinansowane przez Uzdrowisko Nałęczów. Płatnym segmentem natomiast, będzie etap III, gdzie specjaliści indywidualnie będą pracować nad skorygowaniem wykrytej wady postawy.

 

Co należy zrobić, by do przystąpić programu?

 

Aby skorzystać z bezpłatnych badań w „Werandkach” w Uzdrowisku Nałęczów, należy wypełnić jedynie zgodę na badania, a także przybyć do Uzdrowiska z dzieckiem – działając w porozumieniu z dyrekcją szkoły.

 

– Mamy nadzieję, że program „Rośnij Zdrowo” w jeszcze większym stopniu przyczyni się do poprawy postawy dzieci i pomoże zgłębić tę niezbędną wiedzę rodzicom. Jestem przekonany, że doświadczenie dr. Kwiatkowskiego, w połączeniu z naszym profesjonalnym zapleczem uzdrowiskowym oraz technologicznym w „Werandkach”, jak również nasi doświadczeni fizjoterapeuci przyczynią się do rozpropagowania tego wyjątkowego programu, a tym samym uda nam się nim objąć wszystkie dzieci z lubelskich szkół dodaje Marcin Trębowicz.