„Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”

„Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”
Print Friendly, PDF & Email

W związku z zamiarem przystąpienia przez Gminę Nałęczów do programu priorytetowego „Usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, niezbędne stało się wykonanie inwentaryzacji w/w odpadów rolniczych, które zostaną zagospodarowane przez Gminę Nałęczów w ramach wskazanego powyżej programu. Mając na uwadze powyższe prosimy o rzetelne wypełnienie niniejszej ankiety oraz złożenie, w terminie do dnia
18 grudnia 2019 roku
, w Urzędzie Miejskim w Nałęczowie, ul. Lipowa 3, 24-150 Nałęczów w sekretariacie lub pok. 30.

Ankieta!

Terminy i formy zbiórki zostaną Państwu przekazane w terminie późniejszym, pod warunkiem otrzymania przez Gminę dofinansowania na ten cel.

Szczegółowe informacje udzielane są w Urzędzie Miejskim w Nałęczowie, Referat Rozwoju i Inwestycji, tel. kontaktowy: 81 440 19 74.