Urząd Miejski w Nałęczowie wznawia bezpośrednią obsługę interesantów

Urząd Miejski w Nałęczowie wznawia bezpośrednią obsługę interesantów
Print Friendly, PDF & Email

Informujemy, że w Urzędzie Miejskim w Nałęczowie została przywrócona bezpośrednia obsługa interesantów. Będzie się ona odbywała przy zachowaniu odpowiednich rygorów sanitarnych. W szczególności osoby przebywające na terenie urzędu obowiązane są do zakrywania nosa i ust.

Przypominamy również, że zgodnie z obowiązującymi wytycznymi rządu w jednym pomieszczeniu może przebywać tylu interesantów ile jest stanowisk obsługi.

Pracownicy Urzędu Miejskiego w Nałęczowie cały czas zapraszają do kontaktu online, pocztą tradycyjną, a także telefonicznie. Sprawy są załatwiane w godzinach pracy urzędu tj. 7.30 – 15.30.