Uchwała antysmogowa dla województwa lubelskiego

Uchwała antysmogowa dla województwa lubelskiego
Print Friendly, PDF & Email

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że dnia 19 lutego 2021 r. Sejmik Województwa Lubelskiego przyjął uchwałę Nr XXIII/388/2021 w sprawie wprowadzania na obszarze województwa lubelskiego ograniczeń zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw – tzw. ”uchwałę antysmogową” dla województwa lubelskiego. Uchwała opublikowana została w dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego dnia 25 lutego 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego poz. 917).

Przyjęta uchwała określa wymagania w zakresie eksploatacji nowych urządzeń grzewczych dopuszczonych do stosowania, wprowadza przepisy przejściowe dla funkcjonujących instalacji niespełniających wymagań oraz zakazuje stosowania najgorszych jakościowych paliw.

Treść uchwały załączona jest poniżej.