TYLKO DO DZISIAJ TRWA PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ NA USUWANIE AZBESTU

TYLKO DO DZISIAJ TRWA PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ NA USUWANIE AZBESTU
Print Friendly, PDF & Email

Szanowni Państwo,

informujemy o trwającym IV naborze Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 25.05.2020 r. do dnia 03.07.2020 r.

Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych.

Osoba która złożyła, bądź złoży zgłoszenie lokalizacji na demontaż, a następnie zdemontuje azbest z dachu we własnym zakresie, powinna podpisać Oświadczenie o zmianie kwalifikowalności azbestu – z demontażu na odbiór odpadu z ziemi. Nie będzie wówczas konieczne ponowne składanie Zgłoszenia lokalizacji na sami odbiór odpadów azbestowych z ziemi, a Oświadczenie o zmianie kwalifikowalności azbestu będzie przekazywane Właścicielowi do podpisania przez Wykonawcę usuwającego azbest z posesji.

Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji ww. projektu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Nałęczowie pod numerem: 81 50 14 500, wew. 34 oraz na stronie http://www.azbest.lubelskie.pl

Jednocześnie informujemy, że osoby zakwalifikowane w niniejszym naborze uzyskają wsparcie w latach 2020 – 2021, po zrealizowaniu Zgłoszeń lokalizacji osób z poprzednich trzech naborów.

Druki dokumentów, niezbędnych do naboru oraz regulamin projektu zostały zamieszczone poniżej:

Regulamin tekst jednolity – 21.04.2020

zał. nr 1 do Regulaminu – Zgłoszenie lokalizacji

zał. nr 1a do Regulaminu – Oświadczenie – brak sprzeciwu

zał. nr 2a do Regulaminu – Demontaż zgodnie z przepisami

zał. nr 3a do Regulaminu – Oświadczenie o przekwalifikowaniu demontażu na odbiór z ziemi