Trwają konsultacje społeczne nad projektem Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego do 2030 roku

Trwają konsultacje społeczne nad projektem Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego do 2030 roku
Print Friendly, PDF & Email
Do udziału w konsultacjach Zarząd Województwa zaprasza wszystkich zainteresowanych, w tym mieszkańców regionu, jednostki samorządu terytorialnego, partnerów społecznych oraz podmioty gospodarcze.
Proces konsultacyjny to nie tylko cenne narzędzie diagnostyczne dla autorów projektu, ale również szansa na Twój udział w określeniu potrzeb i obszarów o strategicznym znaczeniu dla Lubelszczyzny.
Weź udział w konsultacjach i miej wpływ na kształt polityki rozwoju regionalnego w najbliższej dekadzie!
Opinie i uwagi będą zbierane do 25.11.2020 r.