bike  Trasa BTR3 – nieoznakowana

   Tekst publikowany dzięki uprzejmości Bankowego Towarzystrwa Rowerowego w Nałęczowie www.btrnaleczow.pl

Dystans: 38,30 km
Przebieg trasy: Nałęczów – Czesławice – Ludwinów – Garbów – Gutanów – Góry – Olszowiec – Bronice – Drzewce – Nałęczów