bike  Trasa BTR2: MTB mini – nieoznakowana

   Tekst publikowany dzięki uprzejmości Bankowego Towarzystrwa Rowerowego w Nałęczowie www.btrnaleczow.pl

Dystans: 31,73 km
Przebieg trasy: Nałęczów – Wąwolnica – Bartłomiejowice – Rąblów – Wawolnica – Łubki – Nałęczów