bike  Trasa BTR1– nieoznakowana

  Tekst publikowany dzięki uprzejmości Bankowego Towarzystrwa Rowerowego w Nałęczowie www.btrnaleczow.pl

Dystans: 28,13 km
Przebieg trasy: Nałęczów – Wąwolnica – Niezabitów – Wojciechów – Nałęczów