Szkolenia dot. przygotowania wniosków o wsparcie

Szkolenia dot. przygotowania wniosków o wsparcie
Print Friendly, PDF & Email

Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” zaprasza potencjalnych wnioskodawców, zainteresowanych pozyskaniem środków, na szkolenia dotyczące przygotowania wniosków na realizację inicjatyw polegających na odnowieniu obiektów/atrakcji promujących dziedzictwo lokalne z obszaru LSR jak np.: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, posągi, pomniki, wodotryski, cenne drzewa, tablice pamiątkowe, eksponaty, zabytki w ramach działania LEADER z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Pomoc o jaką można się ubiegać wynosi od 5.000 do 15.000 zł, a poziom wsparcia może wynosić nawet 97 %

Szkolenia zaplanowano w dniach 19 i 24 października 2018 r. szczegółowe informacje można znaleźć tu: http://zielonypierscien.eu/aktualnosci/szkolenia-granty-na-male-inicjatywy-lokalne