Szacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi tj. suszą

Szacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi tj. suszą
Print Friendly, PDF & Email

W związku z ogłoszeniem przez IUNG w Puławach raportu o zagrożeniu suszą w miesiącu lipcu informuję, że rolnicy posiadający uprawy na terenie Gminy Nałęczów mogą składać do Urzędu Miejskiego w Nałęczowie wnioski o oszacowanie szkód przez komisję ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych w następującym zakresie:

Kategoria gleb wg podatności na suszę Rodzaj uprawy
II – podatna Zboża jare i ozime, kukurydza, tytoń, warzywa gruntowe, krzewy owocowe, truskawki, rośliny strączkowe
III – średnio podatna Zboża jare, rośliny strączkowe, krzewy owocowe

Mapy gleb oraz raporty zamieszczone są na stronie internetowej IUNG w Puławach: http://www.susza.iung.pulawy.pl/mapa-kategorii/

Zagrożenie suszą na terenie gminy:
http://www.susza.iung.pulawy.pl/tabele/0614083/

W związku z powyższym prosimy zainteresowanych o składanie pisemnych wniosków o oszacowanie wysokości i zakresu powstałych szkód  w uprawach. Wnioski te należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Nałęczowie, ul. Lipowa 3, 24-150 Nałęczów (sekretariat) w terminie do 05 sierpnia 2019 r. Termin składania wniosków może ulec wydłużeniu w sytuacji, gdy wystąpi taka konieczność. Rolnicy zostaną o tym powiadomieni w sposób zwyczajowo przyjęty.

Szczegółowe informacje oraz wnioski można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Nałęczowie pok. nr 30, tel. 815014500 w. 34

Oświadczenie_budynki
Oświadczenie_straty w sadach
Oświadczenie uprawy
Oświadczenie zwierzęta