Straż Miejska Nałęczów

Al. Lipowa 3
24-150 Nałęczów
parter, wejście od strony parkingu
tel.: 81 5014500 w. 35
mail: sm@naleczow.pl

komendant Marek Toporowski tel.: 609 032 609
starszy strażnik Magdalena Partyka-Żydek tel.: 609 591 609
starszy strażnik Krzysztof Nader tel.: 609 721 609