Sprawozdanie Burmistrza Nałęczowa z realizacji Programu współpracy Gminy Nałęczów z organizacjami pozarządowymi

Sprawozdanie Burmistrza Nałęczowa z realizacji Programu współpracy Gminy Nałęczów z organizacjami pozarządowymi
Print Friendly, PDF & Email

Sprawozdanie Burmistrza Nałęczowa z realizacji Programu współpracy Gminy Nałęczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa a art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 r.

Szczegóły sprawozdania dostępne poniżej:

Sprawozdanie Burmistrza Nałęczowa z realizacji Programu współpracy Gminy Nałęczów z organizacjami pozarządowymi w 2020 r.(plik źródłowy)

Sprawozdanie Burmistrza Nałęczowa z realizacji Programu współpracy Gminy Nałęczów za 2020 (doc)