Spotkanie informacyjne w ramach inicjatywy LEADER z PROW 2014-2020

Spotkanie informacyjne w ramach inicjatywy LEADER z PROW 2014-2020
Print Friendly, PDF & Email

„Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień” uprzejmie zaprasza na spotkanie informacyjne na temat wspierania rozwoju lokalnego na obszarach wiejskich (przedsiębiorczość, współpraca, integracja społeczna) z Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach inicjatywy LEADER z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Spotkanie odbędzie się w dniu 8 czerwca br. o godz. 16.30 w Nałęczowskim Ośrodku Kultury (sala klubowa na parterze) przy Al. Lipowej 6 w Nałęczowie.

 

Program:

– Cel wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) w latach 2016-2023?

– Zadania przewidziane do wsparcia w ramach LSR

– Kto i na co może otrzymać wsparcie finansowe z LSR?

– Zasady ubiegania się o wsparcie finansowe i kryteria wyboru wniosków

– Planowane terminy naboru wniosków

– Przygotowanie wniosków i doradztwo Biura LGD „Zielony Pierścień”

– Pytania i odpowiedzi”

 

Z poważaniem

Zbigniew Pacholik

Prezes Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień”,

Biuro: Kośmin 7, 24-103 Żyrzyn,

Tel/fax: +48 81 50 16 140

Tel: +48 81 50 16 141

lgd@zielonypierscien.eu

www.zielonypierscien.eu

 

www.kempingzielonadolina.pl

www.facebook.com/kempingzielonadolina

 

www.krainarowerowa.pl

www.facebook.com/krainarowerowa