„spoKREWnieni służbą” – ogólnopolska akcja honorowego oddawania krwi- 21.03.2017 r.

„spoKREWnieni służbą” – ogólnopolska akcja honorowego oddawania krwi- 21.03.2017 r.
Print Friendly, PDF & Email

spoKREWnieni służbą” – ogólnopolska akcja honorowego oddawania krwi

Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek wspólnie z Lubelskim Komendantem Policji
insp. Pawłem Dobrodziejem i Lubelskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej
st. bryg. Grzegorzem Alinowskim  zapraszają wszystkich mieszkańców województwa lubelskiego do aktywnego udziału w ogólnopolskiej akcji zbiórki krwi pod hasłem „spoKREWnieni służbą”.

Akcja związana jest z dniem 1 marca, w którym obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Święto to zostało ustanowione na cześć żołnierzy zbrojnego podziemia antykomunistycznego, którzy przelali krew w obronie niepodległości Polski.

Ich ofiarna walka była bezcenna dla podtrzymania dążeń niepodległościowych Polaków. Z okazji tych obchodów pracownicy administracji państwowej, służb, inspekcji i straży chcą złożyć im hołd oddając krew potrzebującym: chorym i ofiarom wypadków. Krew jest bezcennym darem w czasie pokoju, równie bezcennym jak ofiarna walka Żołnierzy Wyklętych o niepodległość.

Do akcji trwającej na terenie województwa lubelskiego w dn. 1-31 marca br. może przyłączyć się każdy
z nas. Krew można oddać w siedzibie głównej oraz we wszystkich oddziałach terenowych Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie, a także podczas terenowych akcji poboru krwi organizowanych przez Centrum. Przy rejestracji trzeba podać hasło: spoKREWnieni służbą”.

Główna zbiórka krwi z udziałem m.in. urzędników, policjantów i strażaków odbędzie się we wtorek,
21 marca 2017 roku w godzinach 8.00-15.30, w Sali Kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Lublinie (ul. Spokojna 4).

Udział w zbiórce krwi może wziąć każdy pełnoletni mieszkaniec naszego województwa. Wszystkich chętnych wraz z dokumentem tożsamości zapraszamy do honorowego oddawania krwi w siedzibie Urzędu.

Takie wspólne działania mają dać poczucie wzajemnego wsparcia oraz integracji urzędników oraz służb wokół idei honorowego krwiodawstwa. Pamiętajmy o tym, że nasza krew jest bezcennym, często jedynym ratującym zdrowie i życie, darem!

Patronat nad ogólnopolską akcją honorowego oddawania krwi „spoKREWnieni służbą” objął Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Mariusz Błaszczak.

 

Partnerem akcji jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie.

 

Dołącz do Honorowego Oddawania Krwi. Podaj hasło spoKREWnieni służbą”.

 

PRZYDATNE INFORMACJE

 

Oddziały terenowe RCKiK w Lublinie

http://www.rckik.lublin.pl/oddzia%C5%82y-terenowe.html

 

Terenowe akcje poboru krwi

http://www.rckik.lublin.pl/terenowe-akcje-poboru-krwi/

 

Informacje dla krwiodawców

http://rckik.lublin.pl/kto-moze-zostac-krwiodawca.html

 

Jak się przygotować do oddania krwi:

http://www.rckik.lublin.pl/jak-si%C4%99-przygotowa%C4%87-do-oddania-krwi.html