Liczba mieszkańców: 59 osób.

Historia: Nazwa sołectwa pochodzi od nazwy wsi, w której Julian Morzycki, ojciec pięciu córek, po powrocie z Syberii „kupił kawałek ziemi pod Nałęczowem” i od imienia jednej z nich, Pauliny, nazwał Paulinowem. Była m. in. siostrą znanej i zasłużonej dla Nałęczowa działaczki oświatowej Faustyny. Morzycki był pradziadkiem znanych malarzy Andrzeja i Jerzego Mierzejewskich, którzy dzieciństwo spędzili w pobliskich Piotrowicach, ich zaś mama (Brzezińska) urodziła się w dworku w Paulinowie.

Faustyna Morzycka w dworku Morzyckich i pobliskim lesie prowadziła w końcu XIX w. tajną szkółkę dla dzieci chłopskich. W 1910 r. w lesie paulinowskim  mieszkańcy Piotrowic zorganizowali tajne uroczystości obchodów 500-lecia bitwy pod Grunwaldem. W 1913 r. chłopi z Paulinowa należeli do Kołka Rolniczego zrzeszonego w Centralnym Towarzystwie Rolniczym, które swą siedzibę miało w Piotrowicach.

 

Najważniejsze informacje:

  • Wieś Paulinów jest dziś wsią wielopokoleniową.
  • Rolnicy uprawiają tu zboża, buraki, rzepak i kukurydzę. Smakowite jabłka i wiśnie rosną w tutejszych wielohektarowych sadach.
  • Sołectwo, otoczone lasami, wyróżnia się walorami krajobrazowymi. 

 

źródło: opracowano na podstawie prezentacji autorstwa Pani Wiesławy Dobrowolskiej – Łuszczyńskiej udostępnionej przez Nałęczowski Ośrodek Kultury