Liczba mieszkańców: 86 osób

Najważniejsze informacje:

  • Sołectwo jest wybitnie rolnicze. Nie ma tu lasów. Pagórkowaty teren wypełniają pola uprawne.
  • Miejscowa legenda głosi , że nazwę swą miejscowość zawdzięcza   córce dziedzica.
  • Przez Ludwinów prowadzą trasy łącznikowe rowerowe do sąsiednich gmin. 

źródło: opracowano na podstawie prezentacji autorstwa Pani Wiesławy Dobrowolskiej – Łuszczyńskiej udostępnionej przez Nałęczowski Ośrodek Kultury