Liczba mieszkańców: 656 osób

Historia: Pierwotne Czasławice ( w XV wieku) funkcjonowały jako wieś szlachecka. Wchodziły w skład dóbr bochotnickich. Ziemie drobnej szlachty utrzymały się w Czesławicach  jeszcze w końcu XVIII w. W innych wsiach zostały wykupione. W poł. XIX w. stały się własnością Tytusa Rakowskiego. Po ukazie carskim z 1964 r. ziemię otrzymali na własność chłopi, natomiast folwark pozostał w rękach Rakowskich, następnie Wernickich i Lilpopów. Od 1920 r. do II w. św.  administrował nim Tomasz Milowicz. Pozostałością po tzw. majątku Czesławice  są zabudowania gospodarcze, m.in. dawne obory oraz bloki mieszkalne. W Czesławicach bowiem działa w dalszym ciągu Stacja Doświadczalna IUNG z Puław. Znany na całą okolicę  jest też kompleks czesławickich stawów, pięknie położonych i stale zarybianych.

 Prawdziwą  zabytkową perełką w sołectwie jest pałac Wernickich i Lillpopów proj.  Leonardo Marconiego oraz  jeden z piękniejszych na Lubelszczyźnie18-hektarowy park wg projektu Waleriana Kronenberga z 7 pomnikami przyrody, aleją kasztanową i 150 drzewami czekającymi na ochronę prawną. Od Nałęczowa przez Strzelce Czesławice i Ludwinów prowadzi  rowerowy niebieski szlak łącznikowy ze szlakiem zielonym w gminie Garbów.

Rolnictwo: Rolnicy uprawiają  zboża, buraki, kukurydzę oraz porzeczki i maliny. Pozostali podejmują pracę zawodową w Lublinie lub Puławach. Umożliwia im to dogodna komunikacja kolejowa (przystanek PKP na trasie Lublin – Warszawa) i busowa.

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Zawsze Czesławice – Kierowane przez Zofię Góral, powstało w 2012 r. próbowało zapobiec likwidacji miejscowej szkoły. Gdy okazało się to niemożliwe, stowarzyszenie powołało nowy zarząd i wyznaczyło sobie inne cele. Prezesem od 2013 roku jest Ewa Stróżek. Do Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Zawsze Czesławice należą obecnie 34 osoby. Warto podkreślić, że członkiniami są także kobiety z pobliskiego sołectwa Ludwinów. Panie organizują cztery cykliczne uroczystości z okazji 8 marca, „opłatek”, „jajeczko” i Walentynki. Troszczą się o estetykę całego sołectwa, urządzając doroczne sprzątanie. Organizują spotkania, pomagając rolnikom wypełniać wnioski o dopłaty unijne. Specjalizują się w kulinariach. Zyskały już 3 Certyfikaty przyznawane przez Zarząd LGD „Zielony Pierścień” na ciasteczka, gały i łazanki. Panie przystąpiły do Szlaku Smaków prowadzonego przez LOT Krainę Lessowych Wąwozów. Ciągle się uczą, np. uczestnicząc w kursach przetwórstwa owoców , warzyw, mięs i serów w Radomiu. Udało im się zagospodarować plac przy budynku szkolnym, tworząc boisko do piłki nożnej. Zorganizowały też w wolnych pomieszczeniach szkolnych  wielopokoleniowy klub szachowy oraz klub sportowy, w którym miejscowa młodzież może nauczyć się wschodnich sztuk walki.

Obecnie myślą o zmianach w statucie, które umożliwią im powołanie świetlicy wiejskiej jako stałego miejsca spotkań.

źródło: opracowano na podstawie prezentacji autorstwa Pani Wiesławy Dobrowolskiej – Łuszczyńskiej udostępnionej przez Nałęczowski Ośrodek Kultury