Liczba mieszkańców: 140 osób

Podmioty gospodarcze: Zakład stolarstwa meblowego

Szlaki turystyczne: szlak rowerowy i nordic walking.

 

źródło: opracowano na podstawie prezentacji autorstwa Pani Wiesławy Dobrowolskiej – Łuszczyńskiej udostępnionej przez Nałęczowski Ośrodek Kultury