Liczba mieszkańców: 270 osób

Najważniejsze informacje:

  • Przez miejscowość prowadzą szlaki turystyczne: szlak rowerowy i nordic walking.
  • Restauracje na terenie wsi: Restauracja „Jan” www.zajazdjan.pl/, Restauracja „Patataj” www.restauracjapatataj.pl/, Restauracja „Na prowincji” www.naprowincji.com/
  • sołectwo wyraźnie dzieli się na dwie części: zabudowaną domkami jednorodzinnymi i część „popegieerowską” z zabudową blokową i dawnym pałacem. Obszary po PGR są dzierżawione pod uprawę rolną.
  • Zabytki architektury: pałacyk rodziny Śliwińskich z pozostałościami parku.

 

źródło: opracowano na podstawie prezentacji autorstwa Pani Wiesławy Dobrowolskiej – Łuszczyńskiej udostępnionej przez Nałęczowski Ośrodek Kultury