Ruszył przetarg na rewitalizację Parku Zdrojowego

Ruszył przetarg na rewitalizację Parku Zdrojowego
Print Friendly, PDF & Email
O JEDNA Z NASZYCH PRIORYTETOWYCH INWESTYCJI!
Ruszył przetarg na odnowę zabytkowego Parku Zdrojowego w Nałęczowie.
Przypominamy, że na to przedsięwzięcie Gmina Nałęczów pozyskała podwójne dofinansowanie w wysokości ponad 2,3 mln złotych.
W ramach działań rewitalizacyjnych planuje się m.in:
👉zagospodarowanie terenów zielonych parku poprzez przeprowadzenie prac przygotowawczych w obszarze nawierzchni gruntowej, wykonanie nowych nasadzeń (m.in.: zakładanie kwietników, mulczowanie, sadzenie bylin oraz odnowę runa parkowego), a także rekultywację trawników oraz gospodarkę drzewostanem,
👉odtworzenie budynku zadaszonej altany, tzw. “leżalni”, z możliwością adaptacji do dodatkowych usług, np. handlu pamiątkarskiego,
👉 budowę altany na wyspie, która dzięki otwarciu na widok stawu oraz budowie schodów amfiteatralnych przystosowana będzie do organizacji koncertów plenerowych,
👉 rewitalizację “Źródła Miłości” poprzez wykonanie robót tynkarskich, okładzin elewacyjnych, detali kamiennych, misy kamiennej oraz posadzki i schodów terenowych.
Szczegóły na temat przedmiotu zamówienia znajdują się na stronie: https://umnaleczow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=85…