Rusza przetarg na budowę kanalizacji w Cynkowie

Rusza przetarg na budowę kanalizacji w Cynkowie
Print Friendly, PDF & Email
Rusza postępowanie o udzielenie zamówienia na kolejną dużą inwestycję.
Przedmiotem przetargu jest wykonanie grawitacyjno-tłocznej kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do przyłączy, przepompowniami sieciowymi i przydomowymi w miejscowości Cynków oraz włączenie sieci do miejskiego systemu ścieków.
Termin składania ofert upływa 1 czerwca 2021 r.
Szczegóły na temat zamówienia dostępne są na stronie: