Rusza projekt „Magiczne Przedszkola”

Rusza projekt „Magiczne Przedszkola”
Print Friendly, PDF & Email

Przedszkole imienia Adama Żeromskiego ogłasza rekrutację do projektu „Magiczne Przedszkola”.

W ramach projektu zostanie otworzony oddział przedszkolny dla dzieci w wieku
3 – 4 lat z terenu Gminy Nałęczów.

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w dniach od 1 do 5 sierpnia 2022 r.,
w godzinach 8.00 – 14.00
w siedzibie Przedszkola im.  Adama Żeromskiego w Nałęczowie,
ul. E Szelburg-Zarembiny 1:

  1. Deklaracja uczestnictwa w projekcie – zgłoszenie

oraz oświadczenia:

  1. Oświadczenie o spełnieniu warunków uczestnictwa w Projekcie 
  2. Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  3. Oświadczenie o statusie na rynku pracy
  4. Oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego  samotnie wychowującego dziecko
  5. Oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego dotyczące sytuacji zawodowej

Komplet dokumentów można pobrać w siedzibie Przedszkola lub wydrukować ze strony internetowej.

Przed złożeniem deklaracji uczestnictwa konieczne jest zapoznanie się z Regulaminem , który określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Projekt Magiczne Przedszkola jest realizowany przez Fundację Rozwoju Gospodarki i Innowacji
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w partnerstwie z Gminą Bełżyce i Gminą Nałęczów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 – Edukacja, kwalifikacje, kompetencje. Działanie 12.1 Edukacja przedszkolna.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.