Rusza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej do oceny ofert na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2021 r.

Rusza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej do oceny ofert na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2021 r.
Print Friendly, PDF & Email

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA NAŁĘCZOWA

z dnia 12.01.2021 r.

o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej, powoływanej do przeprowadzenia w 2021 roku,

otwartego konkursu ofert na zadania

z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

 

         Informuję, że do dnia 26 stycznia 2021 r. prowadzony jest nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej, która przeprowadzi procedurę otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, ogłoszonego Zarządzeniem Burmistrza Nałęczowa Nr 255/2021 z dnia 4 stycznia 2021 roku.

Zgłoszenia przedstawicieli  do komisji dokonuje się na formularzu, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Wypełniony i podpisany formularz należy złożyć w sekretariacie Urzędu
Miejskiego w Nałęczowie – Nałęczów, ul. Lipowa 3, pok. nr 13, w terminie do 26 stycznia 2021 r. do godz. 10:00.

 

Burmistrz Nałęczowa
Wiesław Pardyka

 

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej – SPORT 2021

Załącznik do Ogłoszenia Burmistrza Nałęczowa z dn. 12.01.2021 r. (FORMULARZ ZGŁOSZENIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ)