Rozpoczynamy przebudowę parkingu przy kościele parafialnym w Nałęczowie

Rozpoczynamy przebudowę parkingu przy kościele parafialnym w Nałęczowie
Print Friendly, PDF & Email
Rozpoczynamy przebudowę parkingu w sąsiedztwie kościoła parafialnego, przy ul. Bochotnica w Nałęczowie. Jest to kolejne zadanie, realizowane w ramach projektu „Mobilny LOF”.
Inwestycja zakłada przebudowę parkingu z wykonaniem projektu remontu zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 830 i remontu zatoki postojowej wraz z przebudową oświetlenia.
Projektowana inwestycja ma na celu stworzenie dogodnych warunków komunikacyjnych na terenie miasta Nałęczów oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu użytkowników drogi wojewódzkiej nr 830, a także estetyki i funkcjonalności przedmiotowej części miasta.
W zakres prac projektowych wchodzi:
 Wymiana krawężników i obrzeży,
 Wymiana kostki brukowej na zatoce postojowej wraz z wykonaniem zjazdu,
 Wykonanie chodnika dla pieszych z kostki wraz z podbudową,
 Wykonanie oświetlenia parkingu,
 Wykonanie parkingu z płyt betonowych 60x40x10 cm,
 Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.
Inwestycja polegać będzie na wykonaniu nowej nawierzchni z płyt betonowych prefabrykowanych typu eko o wymiarach 60x40x10 cm z wypełnieniem otworów kruszywem przepuszczalnym.

Dodatkowo zaprojektowano wykonanie dojścia dla pieszych z kostki brukowej betonowej, obramowanej od strony drogi wojewódzkiej obrzeżem betonowym, a od strony parkingu – krawężnikiem drogowym.

Na projektowanym parkingu zaprojektowano  wymianę oświetlenia ulicznego oraz budowę dwóch stacji wypożyczalni rowerów miejskich.
Powyższe zadanie dotyczyć będzie także wykonania remontu zjazdu z drogi wojewódzkiej
nr 830, który polegał będzie na wymianie istniejącej nawierzchni na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej oraz dostosowaniu geometrii zjazdu istniejącego do zjazdu publicznego.
Wartość zadania to ponad 450 tys. zł, z czego 85% pokryją środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Wykonawcą zadania jest firma Art-Bruk Monika Chołody z Miłocina.
Termin zakończenia robót to 30 listopada 2020 r.