Rozpoczynamy prace nad sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Piotrowice

Rozpoczynamy prace nad sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Piotrowice
Print Friendly, PDF & Email

W związku z rozpoczęciem prac nad sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Piotrowice informujemy, że zainteresowani mogą składać wnioski do ww. miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego w nieprzekraczalnym terminie do 23 lutego 2021 r.

Obszar, objęty sporządzeniem planu został oznaczony linią ciągłą, koloru czarnego.

Ogłoszenie Burmistrza Nałęczowa  o przystąpieniu do prac  nad planem dostępne jest na stronie:

http://umnaleczow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=84&p1=szczegoly&p2=1596119