Rozpoczynamy konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Nałęczowie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Nałęczów

Rozpoczynamy konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Nałęczowie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Nałęczów
Print Friendly, PDF & Email

Konsultacje mają na celu zapewnienie udziału interesariuszy w przygotowaniu dokumentów dotyczących procesu rewitalizacji oraz wymianę wiedzy, informacji, poznanie uwag i opinii dotyczących propozycji granic i sposobu wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Nałęczów.

Konsultacje przeprowadzone zostaną w okresie od 05.04.2023 r. do 07.05.2023 r. w następujących formie zbierania uwag, badania ankietowego i spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji.

Poniżej znajdą Państwo konsultowane dokumenty oraz formularze zgłaszania uwag:

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Nałęczowie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji wraz z uzasadnieniem

Załącznik nr 1 do projektu uchwały – Diagnoza społeczno – gospodarcza Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Nałęczów na lata 2023-2030

Załącznik nr 2 do projektu uchwały – OBSZAR ZDEGRADOWANY.7z

Załącznik nr 3 do projektu uchwały – OBSZAR REWITALIZACJI.7z

Ankieta konsultacyjna

Formularz zgłaszania uwag i propozycji