Rozpoczęły się prace nad przygotowaniem Planu ochrony dla Kazimierskiego Parku Krajobrazowego

Rozpoczęły się prace nad przygotowaniem Planu ochrony dla Kazimierskiego Parku Krajobrazowego
Print Friendly, PDF & Email

Dyrektor Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych informuje o przystąpieniu do prac związanych z opracowaniem Planu ochrony dla Kazimierskiego Parku Krajobrazowego.

Obowiązek przygotowania tego dokumentu wynika z zapisów art. 18 ust. 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Sporządzającym projekt planu jest Dyrektor Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych, a wykonawcą – konsorcjum Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Na jego przygotowanie przewidziano czas do listopada 2021 r.

Wszystkie osoby oraz podmioty zainteresowane realizacją planu ochrony będą mogły zapoznać się z wynikami prac prezentowanymi sukcesywnie na stronie: http:parki.lubelskie.pl/ochrona-przyrody/plany-ochrony oraz składać uwagi, wnioski i zapytania, które kierować należy na nr: 81 440 80 50 lub adres: sekretariat.zlpk@lubelskie.pl, do czasu zakończenia prac nad planem ochrony.

 

 

 

 

http://parki.lubelskie.pl/ochrona-przyrody