Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego zaprasza do zgłaszania kandydatów do „Nagrody Trzeciego Sektora”

Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego zaprasza do zgłaszania kandydatów do „Nagrody Trzeciego Sektora”
Print Friendly, PDF & Email
Nagrodę można otrzymać w pięciu kategoriach:

– Kategoria I: Nagroda dla Samorządu wspierającego działania trzeciego sektora Województwa Lubelskiego 2019.
– Kategoria II: Nagroda dla Przedstawiciela biznesu wspierającego działalność trzeciego sektora w Województwie Lubelskim 2019.
– Kategoria III: Osobowość Trzeciego Sektora Województwa Lubelskiego 2019.
– Kategoria IV: Organizacja pozarządowa promująca trzeci sektor i województwo lubelskie 2019 (Mały Ambasador);
– Kategoria V: Wolontariusz roku 2019.

Wnioski zgłoszeniowe kandydatów (wzór wniosku oraz regulamin konkursu dostępne są w załączniku) można składać do dn. 4 września 2020 r.

Wyłonienie Laureatów nastąpi podczas posiedzenia Kapituły Nagrody powołanej przez RDPP WL.