Przyjmujemy wnioski o preferencyjny zakup paliwa stałego przez gospodarstwa domowe

Przyjmujemy wnioski o preferencyjny zakup paliwa stałego przez gospodarstwa domowe
Print Friendly, PDF & Email

Na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 20 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236), Burmistrz Nałęczowa informuje o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych po cenach preferencyjnych, do dnia 31 grudnia 2022 r.

Urząd Miejski w Nałęczowie informuje, że przyjmuje formalne wnioski
o zakup preferencyjny paliwa stałego (węgla kamiennego).

Osobami uprawnionymi do preferencyjnego zakupu węgla są osoby fizyczne w gospodarstwie

domowym, które spełniają warunki uprawniające do dodatku węglowego, tj.

1) osoby, którym już wypłacono dodatek węglowy, lub

2) osoby pozytywnie zweryfikowane oczekujące na wypłatę dodatku węglowego, lub

3) osoby, które nie złożyły jeszcze wniosku o wypłatę dodatku węglowego, ale dokonały zgłoszenia głównego źródło ogrzewania domu (lokalu) na paliwo węglowe do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynku w terminie do 11 sierpnia 2022 r.

Warunkiem jest, że osoby te nie nabyły węgla kamiennego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022-2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto.

 

Jednocześnie informujemy, że wniosek o zakupie preferencyjnym paliwa stałego (węgla kamiennego) można pobrać w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Nałęczowie (pokój nr 13), na stronie internetowej www.naleczow.pl lub na stronie BIP https://umnaleczow.bip.lubelskie.pl/

  1. Wniosek o zakup składa się na piśmie osobiście lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) (e-PUAP).
  2. W przypadku złożenia wniosku o zakup za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Skrzynka podawcza: /UMNaleczow/SkrytkaESP

Wzór wniosku na preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstwa domowego

 

Burmistrz Nałęczowa

/-/

Wiesław Pardyka