Przedszkole im.A.Żeromskiego

Nad oświatą pracują tu dwa towarzystwa: Macierz Szkolna i Światło. (…) Oba towarzystwa uzupełniają się: Macierz założyła szkołę elementarną (…); Światło ma dwuklasową szkołę (…). Pospieszam dodać, że oba Towarzystwa: Macierz i Światło, współzawodniczą ze sobą. Jeżeli na przykład Macierz ogłosi zabawę na dochód szkoły, natychmiast Światło urządzi wyborne odczyty Matuszewskiego na ochronkę. Jeżeli Macierz przystąpi do wzniesienia Domu Ludowego, zaraz Światło „na złość” buduje prześliczną ochronkę, której plan zrobił młody, niepospolitej zdolności budowniczy, pan Jan Witkiewicz, a niemało pracy, dozoru i pieniędzy włożył w nią pan Stefan Żeromski. Moi panowie z Macierzy i ze Światła, kłóćcież się tak choćby do końca świata!
Bolesław Prus, „Kurier Warszawski” 1885, nr 155
Przedszkole im. Adama Żeromskiego w Nałęczowie
24-150 Nałęczów 3,
ul. Szelburg-Zarembiny 1
tel. (81) 50 14 027
e-mail: adamzeromski.przedszkole@interia.pl
dyrektor: Jolanta Madejska
DSC_0975

 

Nałęczowskie przedszkole jest jedną z najstarszych tego typu placówek w Polsce. Powstało w 1906 r. z inicjatywy rodziny Żeromskich: Oktawii i Stefana oraz działaczy społecznych skupionych w Towarzystwie Oświatowym „Światło”. Na prośbę Żeromskiego projekt wykonał Jan Koszyc-Witkiewicz, który czuwał nad budową. Prace budowlane zostały ukończone wiosną 1907 r., a już w sierpniu przyjęto do niej pierwsze dzieci.

W „Ochronce” skupiało się życie oświatowe ówczesnego Nałęczowa: uczono dzieci czytać i pisać, organizowano kursy dla nauczycieli, popołudniami prowadzone były zajęcia szkolne. Przez wiele lat wspierali placówkę nałęczowscy społecznicy. W 1918 r., po śmierci Adama Żeromskiego, z inicjatywy mieszkańców Nałęczowa placówka otrzymała jego imię. Specjalnym aktem Stefan Żeromski ofiarował gmach z placem na własność państwu polskiemu. W 2001 r., po 95 latach, placówka została przeniesiona z ul. Poniatowskiego 39 do nowego budynku przy ul. Szelburg-Zarembiny 1. Nałęczowskie Przedszkole im. Adama Żeromskiego cieszy się należnym mu szacunkiem wśród przedszkoli w Polsce, nie tylko ze względu na swoją niepowtarzalną historię, lecz i za dzisiejszą, pełną poświęcenia pracę z dziećmi.

Obecnie do przedszkola uczęszcza około 120 dzieci w wieku 3-6 lat, które przebywają w 5 grupach wiekowych. Praca opiekuńczo-wychowawcza opiera się na najnowszych założeniach pedagogiki przedszkolnej stawiających na wspomaganie twórczej z natury aktywności dziecka. Wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna – wszystkie nauczycielki mają magisterium z pedagogiki przedszkolnej – jest wspomagana przez specjalistów prowadzących zajęcia dodatkowe: rytmikę, logopedię, język angielski, spotkania z filharmonią, gimnastykę korekcyjną, poradnictwo pedagogiczne. Przedszkole znane jest ze swych osiągnięć plastycznych i muzycznych. Nasze dzieci są laureatami konkursów zarówno na szczeblu lokalnym jak i międzynarodowym, o czym świadczą liczne dyplomy i podziękowania od organizatorów.

Placówka czynnie uczestniczy w życiu kulturalnym Nałęczowa, będąc sama pomysłodawcą i organizatorem wielu imprez, jak również współpracując z instytucjami takimi jak: Nałęczowski Ośrodek Kultury, Muzeum Bolesława Prusa i Stefana Żeromskiego, Bank Spółdzielczy, Szkoła Podstawowa w Nałęczowie, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna i inne. Obecnie w przedszkolu pracuje 14 pań: dyrektorką przedszkola od 1 IX 2000 r. jest Jolanta Barszcz-Skowronek; nauczyciele to Ewa Piech, Jolanta Madejska, Jolanta Jesionek, Wioletta Rejmak i Ewa Jaremek; pracownice obsługi: Jolanta Wójcik, Iwona Dragan, Maria Brutkowska, Jolantyna Stypuła, Modestazja Sobczak, Teresa Gnieciak, Joanna Serafin i Marianna Chmielewska.

 

DSC_0976DSC_0974

Ogłoszenie Burmistrza Nałęczowa

w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Nałęczów

 

Pełna treść obwieszczenia dostępna w Aktualnościach i na stronie BIP

 

Szanowni Państwo

 
W dniu 20 października 2023 r. opublikowaliśmy ogłoszenie Starosty Puławskiego o wyłożeniu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Puławach przy Al. Królewskiej 19 w sali nr 102 z wyjątkiem dnia 22 listopada 2023 r. - pokój 24 do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków następujących obrębów , położonych w gminie Nałęczów-miasto: 0001 Miasto Nałęczów, 0002 Kolonia Nałęczów, 0003 Chruszczów, 0004 Bochotnica, 0005 Charz B, 0006 Charz A.

Więcej informacji w aktualnościach