Gmina Nałęczów otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację projektu, pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 107923L – ul. Spacerowa od km 0+06,50 do km 0+720.
Inwestycja realizowana jest przy wsparciu środków, pozyskanych przez Gminę Nałęczów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Planowana inwestycja ma charakter budowy nowej drogi gminnej o parametrach kl. tech. „D”. Zadanie zostało zaplanowane tak, by w sposób trwały podnieść jakość komunikacji jak również związanej z nową drogą infrastruktury technicznej. W ramach inwestycji planuje się budowę nowej drogi, wykonanie koryta stabilnej podbudowy i zastosowanie nawierzchni asfaltowej przeznaczonej do lekkiego ruchu lokalnego.
Inwestycja ma na celu poprawę dostępności mieszkańców do nowoczesnej infrastruktury drogowej oraz zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników drogi dzięki poprawie jej parametrów technicznych.
Długość drogi: 713,5 mb.

Zadanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego.

Całkowita wartość inwestycji: 1 050 242, 83 zł

Kwota dofinansowania: 630 145 zł

[opublikowano 10.11.2021 r.]:

Trwa przebudowa ul. Spacerowej w Nałęczowie.
Znika stara nawierzchnia z tzw. „trylinki”. Trwa przebudowa drogi gminnej w ramach projektu, na który Gmina Nałęczów pozyskała środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Wykonano chodnik, zjazdy na posesje i podbudowę z kamienia. Obecnie kładziona jest pierwsza warstwa asfaltu.
Do końca roku inwestycja zostanie zakończona, a mieszkańcy będą korzystać z nowej drogi.
[opublikowano 15.09.2021 r.]:
Trwają roboty budowlane związane z przebudową ul. Spacerowej w Nałęczowie.
W ramach inwestycji wykonana zostanie nowa nawierzchnia jezdni, chodnik oraz zjazdy do posesji usytuowanych wzdłuż modernizowanej ulicy.
Wykonawca prac przystąpił właśnie do wykonania podbudowy pod chodnik.
Roboty zostaną zakończone w tym roku. Przepraszamy za czasowe utrudnienia w dojeździe do posesji.

[opublikowano 06.08.2021 r.]:

[opublikowano 22.04.2021 r.]:

Ruszył przetarg na przebudowę ul. Spacerowej w Nałęczowie.Zakres robót obejmuje poszerzenie jezdni, wykonanie nowej nawierzchni, a także budowę chodnika oraz zjazdów do istniejących posesji.
Szczegóły zamówienia znajdują się na stronie:
https://naleczow.ezamawiajacy.pl/…/public/26550/details