Przebudowa drogi w Piotrowicach z Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej w m. Piotrowice od km 0+013 do km 0+357,9z Funduszu Dróg Samorządowych

Przebudowa drogi w Piotrowicach z Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej w m. Piotrowice od km 0+013 do km 0+357,9z Funduszu Dróg Samorządowych
Print Friendly, PDF & Email

                                 

Informujemy, że Gmina Nałęczów otrzymała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację projektu, pn.: Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej w m. Piotrowice od km 0+013 do km 0+357,9.

Zakres robót obejmuje wykonanie przebudowy istniejącej nawierzchni z kruszywa łamanego, polegającej na wykonaniu nowej konstrukcji jezdni na całym odcinku drogi gminnej dostosowując do parametrów technicznych dla klasy technicznej „D”. Celem inwestycji jest zapewnienie mieszkańcom gminy dostępu do nowoczesnej infrastruktury drogowej, poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych. Dzięki wykonaniu nowej nawierzchni drogi oraz wprowadzeniu ograniczenia do 30 km/h zwiększy się komfort i bezpieczeństwo, jej użytkowników, a usytuowanie inwestycji na terenie przeznaczonym pod zabudowę jednorodzinną i zagrodową –  poprawi dostęp do nowo powstałych działek budowlanych oraz zwiększy atrakcyjność inwestycyjną gminy.

Kwota dofinansowania:  140 481,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 234 136, 40 zł

Zadanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego.

Poniżej publikujemy fotografie przedstawiające aktualny postęp prac nad realizacją inwestycji: