Gmina Nałęczów otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji, pn.: Rozbudowa drogi gminnej nr 107858L w miejscowości Bochotnica i Bochotnica-Kolonia od km 0+012,40 do km 1+220
Inwestycja realizowana jest przy wsparciu środków, pozyskanych przez Gminę Nałęczów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie zostało zaplanowane tak, by w sposób trwały podnieść jakość komunikacji jak również związanej z nową drogą infrastruktury technicznej. W ramach inwestycji planuje się budowę nowej drogi, wykonanie koryta stabilnej podbudowy i zastosowanie nawierzchni asfaltowej przeznaczonej do lekkiego ruchu lokalnego.
Inwestycja ma na celu poprawę dostępności mieszkańców do nowoczesnej infrastruktury drogowej oraz zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników drogi dzięki poprawie jej parametrów technicznych.\
Długość drogi: 1207, 6 mb.

Zadanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego.

Całkowita wartość inwestycji: 744 980, 31 zł

Kwota dofinansowania: 446 988, 00 zł

[Opublikowano dnia: 27.10.2021 r.]

[Opublikowano dnia: 19.11.2021 r.] Bochotnica Kolonia (Choiny) przebudowa drogi gminnej.

To inwestycja oczekiwana przez mieszkańców tej części sołectwa przez wiele lat.Trwają prace budowlane, których efektem finalnym będzie nowa nawierzchnia asfaltowa . Obecnie teren jest korytowany i wykonywana jest warstwa podbudowy. Zadanie to nasza gmina realizuje dzięki dotacji pozyskanej w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.