Prywatna Szkoła Muzyczna im.I.J.Paderewskiego

Nad oświatą pracują tu dwa towarzystwa: Macierz Szkolna i Światło. (…) Oba towarzystwa uzupełniają się: Macierz założyła szkołę elementarną (…); Światło ma dwuklasową szkołę (…). Pospieszam dodać, że oba Towarzystwa: Macierz i Światło, współzawodniczą ze sobą. Jeżeli na przykład Macierz ogłosi zabawę na dochód szkoły, natychmiast Światło urządzi wyborne odczyty Matuszewskiego na ochronkę. Jeżeli Macierz przystąpi do wzniesienia Domu Ludowego, zaraz Światło „na złość” buduje prześliczną ochronkę, której plan zrobił młody, niepospolitej zdolności budowniczy, pan Jan Witkiewicz, a niemało pracy, dozoru i pieniędzy włożył w nią pan Stefan Żeromski.
Moi panowie z Macierzy i ze Światła, kłóćcież się tak choćby do końca świata!

Bolesław Prus, „Kurier Warszawski” 1885, nr 155

 

 

szk_muz1
Pałac Małachowskich – koncert na dwa fortepiany.

Prywatna Szkoła Muzyczna I st. im. Ignacego Jana Paderewskiego w Nałęczowie
ul. Prusa 11
24-150 Nałęczów 3
tel. (81) 501 51 11
dyr. W. Sieczkowska-Kos

Niezbędna znajomość podstaw informatyki oraz języków obcych, wyparła ze szkół podstawowe przygotowanie muzyczne, którego upadek obserwujemy wraz z reformą szkolnictwa i brakiem dotacji na ten cel ze środków budżetowych. Jeżeli zastanawiają się Państwo czy posłać dziecko do Szkoły Muzycznej Stopnia Podstawowego, to podpowiadamy – Tak.

Dlaczego? Dlatego, że:
– dając dziecku dodatkowy obowiązek szkolny, chronicie je przed zgubnym wpływem narkomanii, pijaństwa, nikotynizmu czy wandalizmu;
– dlatego, że zapewnią Państwo swoim podopiecznym lepszy start w każdym zawodzie, gdyż najważniejsze i największe interesy załatwiają biznesmeni w kuluarach po oficjalnych konferencjach i naradach;
– dlatego, że nasza szkoła uczy systematyczności, solidności i wbrew pozorom wyrabia umiejętność precyzyjnego myślenia;
– dlatego, że wyrobicie Państwo w swoich podopiecznych postawy pro społeczne na wysokim poziomie kulturalnym;
– dlatego, że muzyka, to język świata, który burzy mury i przepaście między narodami;
– dlatego, że muzyka łagodzi obyczaje;
– dlatego, że muzyka pozwala na duchowe oderwanie od nie zawsze dobrej i jasnej rzeczywistości;
– dlatego, że muzyka uwrażliwia, uczy tolerancji na odmienność sztuki innych, pozwala rozumieć wartości i umiejętnie nimi kierować;
– dlatego, że muzyka pozwala być nie tylko odtwórczym, ale twórczym;
– dlatego, że muzyka pozwala brać odpowiedzialność za pielęgnowanie i kontynuowanie dorobku kulturalnego regionu i kraju;
– dlatego, że „W tak pięknym miejscu, wszystko musi być piękne” (jak pisał Pan Prus w Kurierze Codziennym z 1896 r.);
– dlatego, że nasze Uzdrowisko powinno mieć swoją kadrę, która będzie kontynuowała najlepsze muzyczne tradycje Nałęczowa;
– dlatego jeszcze, że w orkiestrze, wszyscy muzycy muszą wzajemnie się słyszeć. By koncert był na najwyższym poziomie, musimy posiąść umiejętność słuchania co „grają” pozostali członkowie orkiestry i jak to robią.

szk_muz2
Gitarzystka ze Szkoły im. I. J. Paderewskiego w Nałęczowie.
szk_muz3
Gratulacje po wykonaniu koncertu W. A. Mozarta – C-dur KV 246 cz. I – A. Kos, dyrygent – A. A. Martynienko – podczas obchodów 5-ciolecia szkoły.

W drodze do Europy musimy umieć słyszeć „w co i jak” grają Europejczycy; wykorzystać w najwyższym stopniu nasze lokalne atuty, by się zintegrować a jednocześnie nie dać zniszczyć naszej odrębności. Dlatego priorytetem wychowania młodego pokolenia powinno być naszym zdaniem „Wychowanie przez sztukę” o czym stanowi opracowany „Program wychowawczy PSM”.

Nałęczowska Orkiestra Dęta działająca od ponad 100 lat poszukuje młodych ludzi, którzy zasilili by jej szeregi. Dlatego też zachęcamy młodzież szkół ponad-podstawowych do podjęcia nauki w sekcji dętej (trąbki, klarnety, tuby, puzony, flety i inne), w czteroletnim cyklu nauczania.


Oferta edukacyjna

1. Zajęcia z instrumentu (fortepian, skrzypce, gitara, flet, trąbka) – 2 godz. tyg.
2. Zajęcia edukacyjne z teorii muzyki, rytmiki i audycje muzyczne – 3 godz. tyg.
3. Udział uczniów w trzech cyklach programowych: Dzieci – kuracjuszom, Dzieci – dzieciom, Spotkania literacko-muzyczne.
4. Możliwość udziału uczniów w konkursach międzyszkolnych, gminnych, regionalnych i ogólnopolskich.
5. Udział uczniów w imprezach okolicznościowych na rzecz środowiska miejskiego i społeczności uzdrowiskowej w tym w koncertach w Pałacu Małachowskich.
6. Możliwość udziału uczniów w kursach i szkoleniach krajowych i zagranicznych.
7. Możliwość udziału w wymianach międzynarodowych.
8. Udział w spotkaniach integracyjnych.
9. Możliwość indywidualnego toku nauczania oraz wcześniejszego ukończenia sześcioletniego toku nauczania.
10. Odpłatność z tytułu pobierania nauki wynosi 150 zł za miesiąc.
11. Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej oraz wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, kompetentną do przygotowania uczniów do kontynuowania nauki w średnich szkołach muzycznych.

Szanowni Państwo

 
W dniu 20 października 2023 r. opublikowaliśmy ogłoszenie Starosty Puławskiego o wyłożeniu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Puławach przy Al. Królewskiej 19 w sali nr 102 z wyjątkiem dnia 22 listopada 2023 r. - pokój 24 do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków następujących obrębów , położonych w gminie Nałęczów-miasto: 0001 Miasto Nałęczów, 0002 Kolonia Nałęczów, 0003 Chruszczów, 0004 Bochotnica, 0005 Charz B, 0006 Charz A.

Więcej informacji w aktualnościach