Projekt zmian LSR i załączników. Można zgłaszać uwagi do 16 stycznia 2017 r.

Projekt zmian LSR i załączników. Można zgłaszać uwagi do 16 stycznia 2017 r.
Print Friendly, PDF & Email

Informujemy, że Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień” podjął uchwałę w sprawie przystąpienia do aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju oraz załączników do tego dokumentu.

Uchwałę wraz z załącznikami zamieszczamy poniżej. W załącznikach proponowane zmiany w tekście zaznaczono kolorem czerwonym i dodatkowo podświetlono kolorem żółtym. Tekst proponowany do usunięcia został przekreślony.

Propozycje zmian lub uwagi do proponowanych zmian przez Zarząd można przesłać na formularzu w terminie do 16 stycznia 2017 r. w formie elektronicznej na adres: lgd@zielonypierscien.eu z tytułem korespondencji „Zmiana LSR” albo faksem (81 50 16 140) albo pocztą lub osobiście na adres: Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień”, Kośmin 7, 24-103 Żyrzyn.”

 

Z poważaniem

Zbigniew Pacholik

Prezes Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień”

Formularz do pobrania w wersji edytowalnej TUTAJ

LGD Zielony Pierścień

 

 

Biuro: Kośmin 7, 24-103 Żyrzyn,

Tel/fax: +48 81 50 16 140

Tel: +48 81 50 16 141

lgd@zielonypierscien.eu

www.zielonypierscien.eu

www.facebook.com/zielonypierscien

 

www.kempingzielonadolina.pl

www.facebook.com/kempingzielonadolina

 

www.krainarowerowa.pl

www.facebook.com/krainarowerowa