Projekt „Nowa praca – nowe możliwości”

Print Friendly, PDF & Email
Szanowni Państwo,

W imieniu Europejskiego Centrum Doradczo-Szkoleniowego pragniemy zaprosić Państwa do współpracy nad realizacją projektu „Nowa praca – nowe możliwości”, którego głównym celem jest poprawa sytuacji zawodowej oraz wzrost szans zatrudnienia uczestników poprzez zdobycie pożądanych na rynku pracy kwalifikacji i doświadczenia zawodowego.

W ramach realizowanego projektu oferujemy mieszkańcom województwa lubelskiego, bezpłatne szkolenia na:

1. Operator koparko-ładowarki III klasy
2. Pracownik obsługi biurowej
3. Spawacz MAG

Aktualnie prowadzimy rekrutację na szkolenie z operatora koparko-ładowarki i spawacza MAG. Szkolenia te skierowane są głównie do mężczyzn, powyżej 30 roku życia długotrwale bezrobotnych ( zarejestrowanych nieprzerwanie przez 12 miesięcy w UP).
W załączniku przesyłam szczegółowe informacje dotyczące realizowanych szkoleń oraz pismo, które proszę złożyć na ręce Pana Burmistrza Nałęczowa.

W razie pytań proszę o kontakt telefoniczny pod numerem 533 555 547 lub drogą mailową projekty@szkolypolskie.com.

Z poważaniem

Sławomir Sykuła
Kierownik Projektu
Fundacja Szkoły Polskie

tel. 533 555 547