Projekt „Lubelskie Centrum Zatrudnienia”

Projekt „Lubelskie Centrum Zatrudnienia”
Print Friendly, PDF & Email

Szanowni Państwo,

Consultor Sp. z o. o. realizuje projekt „Lubelskie Centrum Zatrudnienia”. W ramach projektu oferujemy bezpłatne wsparcie dla osób pozostających bez zatrudnienia z obszaru województwa lubelskiego. Projekt skierowany jest do osób będących w wieku 30 lat i więcej, spełniających jeden z poniższych warunków:

– rolnicy lub domownicy rolników z gospodarstwem do 2 ha przeliczeniowych

i/lub

–  osoby bezrobotne powyżej 12 miesięcy (zarejestrowane bądź nie w urzędzie pracy)

i/lub

– osoby bierne zawodowo.

W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY:

  • Poradnictwo zawodowe wraz z analizą umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych poprzez opracowanie/aktualizację IPD (4h/os, Osoby niepełnosprawne 8h/os)
  • Indywidualne pośrednictwo pracy (średnio 6h/1os)
  • Szkolenia do wyboru.
  • 3 lub 4- miesięczne płatne staże zawodowe.       

                                         

UCZESTNICZKOM ZAPEWNIAMY:

  • stypendium szkoleniowe w wysokości  8,54 zł/godzinę szkolenia*;
  • stypendium stażowe w wysokości 1 850 zł/miesiąc*;
  • zwrot kosztów przejazdu (dla osób dojeżdżających spoza miejscowości, w której są świadczone usługi)
  • catering w postaci ciepłych posiłków oraz przerw kawowych w czasie zajęć grupowych;
  • certyfikat potwierdzający nabyte kwalifikacje/kompetencje;
  • ubezpieczenie NNW na czas szkolenia.

*koszt całkowity uwzględniający składki płatnika i ubezpieczonego

 

Zgłoszenia można składać  w biurze  projektu (ul. Droga Męczenników Majdanka 74, 20-325 Lublin) od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. Zgłoszenia można również przesyłać pocztą na adres biura.

Szczegółowe informacje i dokumenty zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej www.lcz.consultor.pl, pod numerami telefonów 81 745 41 91, 519 323 380, mail: info@consultor.pl.