Problem: otyłość dzieci!

Problem: otyłość dzieci!
Print Friendly, PDF & Email


Naukowcy alarmują, że problem nadwagi i otyłości wśród dzieci ciągle się pogłębia. Jednak jest
i dobra wiadomość: możemy temu skutecznie przeciwdziałać. Pierwszy krok w tym kierunku uczyniła nasza gmina Nałęczów. Dzięki zaangażowaniu i kooperacji wielu podmiotów, także biznesu i władz lokalnych, uczniowie szkół podstawowych zostali objęci programem, którego celem jest edukacja w zakresie kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych.
Stan faktyczny
Nałęczów to uzdrowisko, tu się przyjeżdża po zdrowie. Jednak u jego najmłodszych mieszkańców obserwujemy problem nadmiernej masy ciała, który może mieć negatywne konsekwencje zdrowotne w niedalekiej przyszłości. Wykazały to badania prowadzone przez Polskie Towarzystwa Dietetyki we współpracy z lokalnym producentem wody – Nałęczowianką wśród uczniów z klas 1-6 szkół podstawowych.
Dzieci oceniono pod kątem stanu  odżywienia. I choć  blisko 70% z nich miała prawidłową masę ciała, to niemal jedną trzecią dotknął problem jej nadmiaru (nadwaga i otyłość). To wyniki znacznie wyższe, niż wskazują dane ogólnopolskie. Jednocześnie te same badania wykazały, że 30 proc. dzieci pije kilka razy w tygodniu słodkie gazowane napoje, niestety tyleż samo nie jada śniadań.
Z wyników badań Instytutu Żywności i Żywienia wynika, że w Polsce nadmierna masa ciała występuje u ponad 22% uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Aż co 5 dziecko walczy z nadwagą lub otyłością.
Warto też podkreślić, że odwodnienie u dzieci w wieku szkolnym może mieć wpływ na zaburzenia koncentracji uwagi i być przyczyną bólów głowy. Dodatkowo z uwagi na wzrost liczby dzieci z problemem nadmiaru masy ciała, zaleca się wprowadzenie zwyczaju picia dobrej jakościowo wody w miejsce słodkich napojów.
Dane te są alarmujące, a wyniki badań dzieci w 4 gminach pokazują, że problem w szczególności nas dotyczy, dlatego Nałęczowianka postanowiła poszukać rozwiązań. Na szczęście, dobro dzieci interesuje wszystkich, połączyło więc liczne środowiska lokalne i  akcja montowania zdrojów wody pitnej w szkołach podstawowych, których fundatorem jest fabryka Nałęczowianki, zakończyła się sukcesem.
Dzięki Nałęczowiance na terenie lokalnych szkół podstawowych dzieci mają dostęp do wody przez cały dzień!