Powiatowy Dzień Kultury 2020

Powiatowy Dzień Kultury 2020
Print Friendly, PDF & Email

Starosta Puławski zaprasza na 20. Powiatowy Dzień Kultury. Wydarzenie zaplanowano na niedzielę, 11 października 2020 roku na godz. 14.00 w ogrodzie przy Młodzieżowym Domu Kultury w Puławach, ul. Sieroszewskiego 4. W programie jubileuszowego święta kultury przewidziano wręczenie Dorocznych Nagród Starosty Puławskiego w Dziedzinie Kultury oraz koncert lubelskiej artystki Marioli Zagojskiej z zespołem.

W trosce o bezpieczeństwo zdrowotne uczestników i organizatorów imprezy organizatorzy postanowili zorganizować święto ludzi kultury w odmiennej niż dotychczas formie. Całość uroczystości odbędzie się w plenerze z zachowaniem obowiązujących w naszym kraju reguł bezpieczeństwa sanitarnego. Dlatego wszyscy przybyli na imprezę proszeni są o zapoznanie się i przestrzeganie zawartych w poniżej umieszczonym regulaminie zasad. Wśród obowiązków uczestników będzie m.in. przedłożenie organizatorom wypełnionej ankiety epidemiologicznej, wyrażenie zgody na pomiar temperatury ciała, zachowanie dystansu społecznego, a także używanie maski ochronnej. Dla sprawnego przebiegu procedury zalecamy pobranie i wypełnienie ww. dokumentów przed przybyciem na miejsce PDK, w przypadku braku możliwości wydruku dokumentów będą one również dostępne w punkcie kontrolnym przed wejściem.

Do pobrania:

Zarządzenie Nr 88/2020 Starosty Puławskiego z dnia 1 października 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu „20. Powiatowego Dnia Kultury” organizowanego w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce wraz załącznikami, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [639.53 KB]

Zarządzenie Nr 88/2020 Starosty Puławskiego z dnia 1 października 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu „20. Powiatowego Dnia Kultury” organizowanego w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [42.00 KB]

REGULAMIN „20. POWIATOWEGO DNIA KULTURY” ORGANIZOWANEGO W TRAKCIE EPIDEMII WIRUSA SARS-CoV-2 W POLSCE, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [68.00 KB]

Ankieta epidemiologiczna wraz z klauzulą informacyjną, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [46.00 KB]