„Poprawa Zarządzania Dziedzictwem Kulturowym”- nabór wniosków

„Poprawa Zarządzania Dziedzictwem Kulturowym”- nabór wniosków
Print Friendly, PDF & Email

Uprzejmie informujmy, że Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako Operator Programu „KULTURA” ogłosiło nabór wniosków
w ramach DZIAŁANIA 1 „POPRAWA ZARZĄDZANIA DZIEDZICTWEM KULTUROWYM”  (na tzw. projekty inwestycyjne)

Poddziałania 1.1. Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego

Poddziałania 1.2. Innowacyjne wykorzystanie infrastruktury do prezentacji dziedzictwa kulturowego

Głównym celem Działania 1 „Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym”, którego dotyczy nabór wniosków, jest poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym poprzez stworzenie odpowiednich warunków do prowadzenia działalności kulturalnej zarówno
w ramach ochrony dziedzictwa kulturowego, jak również w zakresie infrastruktury kulturalnej.

Projekty w ramach Działania 1 są realizowane w ramach dwóch Poddziałań:

 • Poddziałanie 1.1.: Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego (zabytki wpisane do rejestru zabytków prowadzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków),
 • Poddziałanie 1.2.: Innowacyjne wykorzystanie infrastruktury do prezentacji dziedzictwa kulturowego (infrastruktura niewpisana do rejestru zabytków prowadzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków).

Nabór projektów będzie trwał do dnia 16 marca 2020 r. do godz. 16.00. Wnioski można składać od dnia 16 stycznia 2020 r.
(o ile Operator Programu nie ogłosi wcześniejszej daty na stronie 
www.eogkultura.mkidn.gov.pl).

Każdy projekt realizowany w ramach naboru:

 • musi składać się z obowiązkowych działań infrastrukturalnych i obowiązkowych działań miękkich,
 • może (ale nie musi) zawierać nieobowiązkowe działania miękkie.

Całkowita kwota dostępna w ramach naboru wniosków wynosi:

 • dla Poddziałania 1.1.: 44 600 588 euro ,
 • dla Poddziałania 1.2.: 12 070 000 euro .

Finansowanie projektów:

 • poziom dofinansowania ze środków Programu – do 85 % kosztów kwalifikowalnych projektu,
 • wymagany finansowy wkład własny – co najmniej 15% kosztów kwalifikowalnych projektu,
  • minimalna wartość dofinansowania wynosi 0,5 mln euro
  • maksymalna wartość dofinansowania wynosi 3,5 mln euro

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie  www.eogkultura.mkidn.gov.pl

Ogłoszenie o naborze wniosków