POPRAWA KOMUNIKACJI I NOWE TERENY POD ZABUDOWĘ W SOŁECTWIE BOCHOTNICA

POPRAWA KOMUNIKACJI I NOWE TERENY POD ZABUDOWĘ W SOŁECTWIE BOCHOTNICA
Print Friendly, PDF & Email
Burmistrz Nałęczowa podpisał umowę na budowę nowych dróg gminnych, oznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako drogi o numerach: KDD-2, KDD-4 i KDD-5.
W ramach inwestycji powstaną drogi wraz kanalizacją deszczową, oświetleniem drogowym oraz ciągiem pieszo-rowerowym.
Planowane drogi przebiegają przez tereny przeznaczone w planie zagospodarowania przestrzennego pod nową zabudową jednorodzinną.
Wykonawcą zadania została firma STRABAG Sp. z o.o.
Podpisanie umowy z wykonawcą, wyłonionym w przetargu.
Wartość całkowita inwestycji to 6 064 268, 80 zł, z czego 85% pokryte zostanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Przedmiotowe zadanie to kolejna inwestycja, realizowana w ramach projektu „Mobilny LOF”, który Gmina Nałęczów realizuje z 10 gminami, skupionymi na terenie Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego.
Lokalizację odcinków przedstawiamy na poniższej mapie: