Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej – Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Nałęczowie

Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej – Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Nałęczowie
Print Friendly, PDF & Email

Informujemy, że Gmina Nałęczów podpisała umowę o dofinansowanie projektu: „Poprawa efektywności energetycznej
budynku użyteczności publicznej – Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Nałęczowie”.

Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu: 2019-01-29

Planowany termin rzeczowego zakończenia realizacji projektu: 2020-11-30

Projekt obejmuje kompleksową termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Nałęczowie.
W ramach projektu planowane jest ocieplenie ścian zewnętrznych i fundamentowych, ocieplenie dachu, wymiana okienna na
nowe PCV, wymiana drzwi zewnętrznych, wymiana oświetlenia na LED, montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy znamionowej 10 kW, wymiana instalacji c.o. w której zakres wchodzi wymiana grzejników na nowe energooszczędne z zaworami termostatycznymi, wymianę rurociągów, zaizolowanie przewodów i wyposażenie w system zarządzania energią i ciepłomierze.

Dzięki realizacji projektu w znacznym stopniu poprawie ulegnie stan środowiska naturalnego, w tym powietrza atmosferycznego.
Roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię wyniesie 68,5%.

Wartość całkowita: 1 898 629, 98
Koszty kwalifikowalne: 1 497 083, 05

Wartość dofinansowania: 1 272 520, 57

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Zdjęcia udostępnione ze strony http://sp.naleczow.pl/