Plan polowań zbiorowych

Plan polowań zbiorowych
Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 42 ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. prawo łowieckie (Dz.U.z 2018 r. poz 2030 z późn. zm.) Burmistrz Nałęczowa podaje do publicznej wiadomości informacje na temat polowań zbiorowych na terenie obwodu łowieckiego Nr 180 dzierżawionego przez Koło Łowieckie Nr 91 AZOTROP.

Lp. Data polowania Nr obwodu Nazwa łowiska Godzina
1 25.08.2019 180 Antopol-Czesławice 15.00
2 20.10.2019 180 Cały obwód 9.00
3 26.10.2019 180 Cały obwód 8.00
4 09.11.2019 180 Cały obwód 8.00
5 16.11.2019 180 Cały obwód 8.00
6 17.11.2019 180 Cały obwód 8.00
7 23.11.2019 180 Cały obwód 8.00
8 07.12.2019 180 Cały obwód 8.00
9 08.12.2019 180 Cały obwód 8.00
10 28.12.2019 180 Cały obwód 8.00
11 11.01.2019 180 Cały obwód 8.00
12 14.01.2019 180 Cały obwód 8.00
13 15.01.2019 180 Cały obwód 8.00